Plaats van Liefde

Plaats van Liefde
Lyrics: L.Ruijsink-Berkenboschh
Setting: SATB

not available yet

Description and multimedia

Lyrics (Dutch)

1  Denkend aan hoe Jezus leed voor mij,
aan de wond in zijn doorstoken zij;
slechts omringd door die Hem haatten,
stervend, God verlaten,
dan drukt diepe schaamte en droefheid mij!

Refrein: Met een diep verlangen kniel ik bij het kruis,
plaats van liefde en vergeving, bij het kruis.
Nog eens zien hoe Jezus leed,
hoe Hij daar in doodsangst streed,
wat Hij voor mij, zondaar, deed!
Aan het kruis, aan het kruis!

2  Denkend aan dat wonder van gena,
liefde Gods, waarin ik need’rig sta,
denkend aan zijn rust’loos pleiten,
nooit sprak Hij verwijten,
weet ik dat ik door Hem vrijuit ga.

3  Denkend aan zijn overwinningsmacht,
hoe Hij zegevierend uitkomst bracht,
hoe Hij uit het graf verrezen,
altijd Heer wil wezen,
leef ik voortaan juichend uit zijn kracht!

Details

Setting SATB

Free downloads