Componist: Ray Steadman-Allen
Publicatie: Judd Street Collection

Dit stuk werd in de 80-er jaren geschreven voor de Camberwell Citadel Band van het Leger des Heils en beschrijft het mysterie van de overgang van tijd naar eeuwigheid. Het is gebaseerd op het verhaal over de wederkomst van Christus zoals beschreven in de Openbaring aan Johannes.

Deel 1 – St. Magnus

Het eerste deel is gebaseerd op de hymn tune St. Magnus waarvan de tekst zegt: The Lord will come and not be slow (De Heer zal komen, maar niet langzaam). Deze melodie wordt, bedoeld als ironisch contrast, afgewisseld met een pompeuse mars. Dat staat symbool voor het feit dat wij als Christenen vaak ondoordacht door dit leven gaan zonder gericht te zijn op Hem aan wie wij dit leven zouden moeten wijden. Het deel sluit majesteus en verwachtingvol af met een brede zetting van de gebruikte melodie, waarvan de vertaalde tekst zegt:

Het hoofd met doornen eens gekroond, draagt nu de gloriekroon. De troon aan Vaders rechterhand stond klaar voor God, de Zoon.

Deel 2 – When He cometh

Het middengedeelte is een prachtig deel dat ons indringend doet beseffen dat wij God’s kinderen zijn en als dit aardse leven ophoudt bij Hem in zijn Koninkrijk mogen zijn. De componist gebruikt daar het lied When He cometh:

Wanneer Jezus zal verschijnen als Vorst van de aarde, dan verzamelt Hij de Zijnen waar Hij veel van houdt. Ja dan zullen zij schitt’ren als kostbare parels. Ja, zij sieren als parels de kroon van hun Heer.

Deel 3 – A new dawning

Als het derde deel aanvangt denkt u waarschijnlijk dat de Apocalypse al begonnen is! Dit deel zit vol turbulente passages die het beeld van het Laatstse Oordeel versterken, maar wordt afgewisseld met drie bevestigende thema’s.

Allereerst wordt de melodie gehoord van Never fades the name of Jesus waarbij we worden bepaald dat de naam van Jezus nooit zal vervagen. Daarna gaat de turbulentie verder, tot de muziek vrij plotseling tot stilstand komt en dan de melodie Turner gehoord wordt waarvan de tekst zegt:

Wij hebben u niet gekend zoals we moesten, noch geleerd over uw wijsheid, genade en kracht; onze gedachten waren gevuld met aardse zaken en met vergankelijke onbenulligheden. Heer, geef ons het licht dat uw waarheid laat zien en geef ons wijsheid om U te leren kennen.

Hierna volgt weer die turbulentie totdat in alle rust nogmaals dat lied The Lord will come and not be slow gehoord wordt om ons erbij te bepalen dat wij Zijn kinderen zijn en wij ooit bij Hem mogen zijn.

Hierna wordt toegewerkt naar een triomfant einde en wordt in de allerlaaste paar maten toegewerkt naar een nieuwe dageraad die voor eeuwig zal zijn.