Componist: Martin Cordner
Publicatie: Judd Street Collection

“ESCAPE VELOCITY IS THE SPEED AT WHICH A BODY OVERCOMES THE GRAVITATIONAL PULL OF ANOTHER BODY”

Dit stuk is geschreven voor de Amsterdam Staff Band op mijn verzoek en is zeer spannend en energiek.

Het probeert de essentie van de ‘race van het leven’ vast te leggen en in bijbelse termen het idee van de strijd van de mensheid tegen de aantrekkingskracht van de wereld terwijl het probeert te ontsnappen naar de rustgevende aanwezigheid van God. Het bevat donkere mineur-akkoorden en een stuwend rockritme en mondt uit in een glorieuze presentatie van het populaire lied van Hillsongs: Zijn oog is op de mus.

And I will run to You,
To Your words of truth;
Not by might, not by power
But by the Spirit of God.
Yes, I will run the race,
Till I see Your face.
Oh, let me live in the glory of Your grace.

En ik zal naar U toe rennen
Naar Uw woorden van waarheid;
Niet door macht, niet door kracht
Maar door de Geest van God.
Ja, ik loop de race,
Tot ik Uw gezicht aanschouw.
O, laat me leven in de glorie van Uw genade.