Componist: Geoffrey Nobes
Publicatie: General Series 2156

Lord, there are times when I have to ask, ‘What?’ –
times when your love is not easy to spot.
What is life’s purpose and what of me here?’
Grant me some answers, Lord, make your will clear.

Lord, there are times when I have to ask, ‘How?’ –
times when what’s preached doesn’t square with life now.
Wrestling with doubt I ask, ‘How can this be?’
Grant me some answers, Lord, help me to see.

Lord, there are times when the questions run fast –
times when I fear that my faith may not last.
Help me, support me, Lord, help me get through.
Lead me through darkness till light shines anew.

Heer, er zijn momenten waarop ik moet vragen, ‘Wat?’
momenten waarop Uw liefde niet makkelijk te herkennen is.
Wat is het levensdoel en wat verlangt u van mij? ‘
Geef mij de antwoorden, Heer, maak uw wil duidelijk.

Heer, er zijn momenten waarop ik moet vragen: ‘Hoe?’
momenten waarop dat wat gepredikt wordt niet strookt met hoe het in het leven gaat.
Worstelend en twijfelend vraag ik me af: ‘Hoe is dit mogelijk?’
Geef mij de antwoorden, Heer, help mij om te zien.

Heer, er zijn momenten waarop de vragen sneller komen dan gaan
momenten waarop ik vrees dat mijn geloof niet standhoudt.
Help me, steun me, Heer, help mij hier doorheen.
Leid mij door de duisternis tot het licht opnieuw schijnt.