Componist: Paul Lovatt-Cooper
Publicatie: Just Music

Dit werk in 3 delen werd geschreven in opdracht van Gerard Klaucke, voormalig slagwerker van de Amsterdam Staff Band. Het is een eigentijds werk waarin 3 bekende liederen van het Leger des Heils worden gebruikt.

In het eerste deel horen we het lied:

God kwam in Jezus in ons midden en stak het licht der hoop weer aan: het licht waar wij om mogen bidden, het licht dat nooit meer uit zal gaan

Dit lied wordt heel uitbundig gebracht, waarin de hoop waarover het lied gaat als het ware wordt bespeeld.

Dan komt het werk vrij abrupt tot rust en worden de volgende twee liederen afgewisseld in een rustige setting.

Op momenten dat ik zwak ben en ‘t geloofsvertrouwen mis, als mijn geestkracht weer opnieuw gebroken is, dan geeft God mij hoop en uitzicht ondanks wanhoop en verzet en zijn heil’ge Geest ervaar ik in ‘t gebed.

Refrein: Heil’ge Geest, kom toch steeds weer over mij. Heil’ge Geest, kom en vorm mij, maak mij vrij. Geef uw kracht aan mij, o heil’ge Geest.

‘k Wil U danken, Heer, met heel mijn hart; overal maak ik steeds weer uw daden bekend. Vol van vreugde jubel ik voor U. Ik wil zingen van U, mijn God.

Hierna gaat het muziekstuk weer enthousiast verder en horen we nog eenmaal uitbundig dat laatste lied “Ik wil u danken, Heer, met heel mijn hart”, waarna het werk tot een majestueus einde komt: we hebben eeuwig leven bij God door zijn zoon Jezus Christus! VITAE AETERNUM